Stichting Scouting Etten-Leur

Stichting Scouting Etten-Leur is de overkoepelende stichting voor de drie Scoutingverenigingen in Etten-Leur.

De stichting heeft o.a. als doel het behartigen van de materiële en financiële belangen van de verenigingen op het gebied van gemeentelijke subsidies en faciliteiten. De stichting is opgericht bij notariële akte van 6 juni 2000 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland.

Het bestuur is standaard samengesteld uit 2 groepsraadsleden van elke vereniging en daarnaast een onpartijdige voorzitter, secretaris en penningmeester. Totaal dus negen leden.

  • Kees Schelling is de voorzitter
  • Frans Dirks is de secretaris
  • Peter Haverbeke is de penningmeester

De stichting zorgt ook voor de verhuur van de ruimte aan andere scoutinggroepen en aan diverse sportclubs, zoals yoga.